Naše služby

Nová Elektroinštalácia

Kompletné vyhotovenie bežnej elektroinštalácie v bytových a nebytových priestoroch. Taktiež je možné do elektroinštalácie zaradiť SMART prvky. Všetko podľa potrieb zákazníka.


Rekonštrukcia elektroinštalácie

Zahŕňa nahradenie starého hliníkového vedenia za moderné medené. Dôvodom je najmä zmenšovanie objemu hliníkového vedenia a následné skraty a iskrenie, ktoré býva najčastejšou príčinou požiarov bytových domov. 

Bleskozvody

 Bleskozvody slúžia ako aktívna ochrana obydlia a ľudí pred účinkami blesku, je dôležitá správna inštalácia, ktorú vieme vyhotoviť na obytné i neobytné, nové či staré budovy.

Zapájanie spotrebičov

 Zapájanie koncových zariadení zahŕňa zapájanie varných dosiek a elektrických rúr, svetiel, LED panelov a novinkou je inštalácia nástenných NABÍJAČIEK PRE ELEKTROMOBILY (zvýraznené velkým podčiarknutým, nakoľko túto činnosť chcem propagovať čo najviac v zapájaní spotrebičov.

Hodinové opravy

Diagnostika a drobné opravy porúch na elektrickom vedení alebo istiacej sústave vedenia. (samovoľné vyhadzovanie ističov, zásahy el. prúdom, iskrenie zásuviek).
Túto službu ponúkame po telefonickom dohovore a to v okruhu 50km od mesta Trnava vrátane BA a NR.